Heino Elleri nimeline muusikapreemia - Heino Eller - Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Heino Eller

...on üks eesti sümfoonilise ja kammermuusika rajajaid ja silmapaistvamaid esindajaid. Tema valdavalt instrumentaalne muusika on stiilipuhas, helikeelelt rahvuslik ja kargelt põhjamaine, olles samas avatud 20. sajandi uutele vooludele.

Näitus

...kajastab helilooja päritolu, lapsepõlve ja õpinguaastaid Eestis ning Peterburis, tähtsamate teoste sündi ja nende esitajaid, Elleri pedagoogilist tegevust ja tema koolkonda, abikaasasid Annat ning Ellut, välisreise, suvepuhkusi ning helilooja mälestuse jäädvustamist.

Virtuaalne

...näitus on digiteeritud ning täiendatud versiooni 2007 aastal Heino Elleri 120 juubeliks valminud näitusest.

Teksti toimetasid Ülle Reimets ja Hele-Mall Järv.

Digiteeris ja kujundas Wolk.

Muuseumi avalehele

Heino Elleri nimeline
muusikapreemia

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum annab välja Heino Elleri nimelist muusikapreemiat aastast 1998. Statuudi järgi antakse preemia noorele heliloojale või Heino Elleri loomingu tutvustamisel olulise panuse andnud isikule. Elleri muusikapreemia saajad kuulutatakse välja igal aastal 7. märtsil, Heino Elleri sünnipäeval ja preemiad antakse üle Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis toimuval tseremoonial. Kõik laureaadid saavad ka ühe Heino Elleri meisterdatud jalutuskepi omanikuks.
Esimeseks laureaadiks sai 1998. a. Heljo Sepp, teenekas Elleri loomingu propageerija ja uurija.

Elleri preemia on saanud:

 • Heljo Sepp
 • Juha Kangas
 • Helena Tulve
 • Alo Põldmäe andmas Heino Elleri preemiat Tõnu Kõrvitsale, 2001. a.
 • Timo Steiner
 • Tõnu Kaljuste
 • Aleksandra Juozapénaité-Eesmaa
 • Mirjam Tally
 • Märt-Matis Lill
 • Tauno Aints
 • Tiia Järg
 • Sten Lassmann
Pilt kokku
Caption

1998 – professor Heljo Sepp, kes on Heino Elleri loomingut tutvustanud nii pianisti, pedagoogi kui muusikaalaste uurimuste autorina enam kui kuus aastakümmet. Heljo Sepp on raamatute “Heino Elleri klaverilooming” ning “Heino Eller sõnas ja pildis” autor.

1999 – noore helilooja preemia sai Toomas Trass.
Heino Elleri ning tema koolkonna heliloojate muusika propageerimise eest tunnustati soome dirigenti Juha Kangast.

2000 – helilooja Helena Tulve ja muusikateadlane, professor Mart Humal, Heino Elleri muusika uurija. Temalt on ilmunud raamatud “Heino Elleri harmooniast”, “Heino Eller oma aja peeglis” ja venekeelne Ellerit tutvustav raamat (koos Reet Remmeliga).

2001 – helilooja Tõnu Kõrvits ja viiuldaja Sunho Kim Lõuna-Koreast, eripreemia Heino Elleri teose parima esituse eest rahvusvahelisel Heino Elleri nimelisel viiuldajate konkursil. 10.000 krooniga toetati varalahkunud helilooja Lepo Sumera nimelise ühingu asutamist.

2002 – helilooja Timo Steiner, pianist Aleksandra Juozapénaité-Eesmaa (CD Elleri klaverimuusikaga firmalt Antes Edition) ja dirigent Tõnu Kaljuste (CD Elleri orkestrimuusikast Tallinna Kammerorkestriga firmalt ECM).

2003 – helilooja Galina Grigorjeva ja Tallinna Keelpillikvartett koosseisus Urmas Vulp (1. viiul), Olga Voronova (2. viiul), Toomas Nestor (vioola) ja Henry-David Varema (tšello). Urmas Vulbi puhul rõhutati ka tema panust rahvusvahelise Heino Elleri nimelise viiuldajate konkursi korraldamisel.

2004 – heliloojad Mirjam Tally ja Märt-Matis Lill.

2005 – helilooja Tõnis Kaumann. Tõsteti esile tema viimaste aastate loomingulist aktiivsust ning tulemuslikkust nii kammer- (“Sherlock”, “Ikoonid”, “Drive”) kui lavamuusika osas (ooper “Mina, Napoleon”).

2006 – helilooja Ülo Krigul ja Heino Elleri nimimelise Tartu muusikakooli õppejõud Vivian Tordik.

2007 – helilooja Mart Siimer ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi muusikaosakonna juhataja, muusikapedagoog ja helilooja Alo Põldmäe. Heino Elleri Suur Auhind helilooja 120. sünniaastapäevaks dirigent Neeme Järvile. Maestro soovil on auhind hoiul muuseumi kogus.

2008 – helilooja Tatjana Kozlova.

2009 – helilooja Tauno Aints ning albumi “Heino Eller in modo mixolydio” koostajad Reet Remmel, Mart Humal ning kujundaja Rein Seppius.

2010 – muusikateadlane ja pedagoog Tiia Järg, silmapaistva tegevuse eest eesti klassikalise muusika uurimisel, pedagoogitöös ning muusikaajaloo tutvustamisel laiemale avalikkusele.

2011 – pianist Sten Lassmann, Heino Elleri klaverimuusika esitamise, salvestamise ja propageerimise eest aastatel 2008-2011.

Avastend