Teose otsing

Autor:

Pealkiri:

Isiku otsing

Kujutatav:

Vabaotsing

Teksti otsing maali kirjeldusest:

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi maaligalerii

Eessõna

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi maalikogu koosneb peamiselt eesti olulisi teatri- ja muusikategelasi kujutavatest teostest. Esindatud on veel ka loomeinimeste endi loodud kunstiteosed erinevates tehnikates.

Kasutustingimused

Maali digitaalse kujutise kasutamisel palun viidata - maali nimele, autorile, museaali numbrile ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumile, lisaks märkida fotograaf Stanislav Stepaško, 2013.
Tekstide kasutamisel palume viidata autorile: Liisi Aibel, 2013.
Lisainfo ja fotode tellimine: Mart Laul, fotospetsilist-koguhoidja, mart.laul@ajaloomuuseum.ee või 524 4404.

Toetajad

Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium

Täname: Eesti Kunstimuuseum, Ennistuskoda Kanut, Eesti Konservaatorite Ühing

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 2014. Tehniline teostus Wolk.