Loe edasi...
Read on...

„Ühe eseme lugu“...

... on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaskogu ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi koostöönäitus, mille eesmärk on tutvustada miniatuurse väljapanekuga akadeemia mainekate vilistlaste ja õppejõudude ühte eset ja anda lühiülevaade nende tööst muusikamaastikul.

Väljapanekut kureerib muuseum, esemeid ja lugusid aitab koguda akadeemia vilistlaskogu. Vilistlaskoguga saab liituda aadressil http://www.ema.edu.ee/vilistlane

Lugusid vilistlaste ja õppejõudude põnevatest esemetest võib saata aadressile muusikaosakond@tmm.ee

Näitus asub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogus (Tatari 13, Tallinn).

Näituse on kujundanud Laura Kõiv.

Esimesel väljapanekul saab näha pianistile ja heliloojale Artur Lembale kuulunud kristallvaasi, mille kinkisid talle kolleegid konservatooriumist. Vaasile on graveeritud tekst: Lugupeetud ametivennale prof. Arthur Lemba’le. Tallinna Konservatooriumi öppejõud 1908-1928.
Vaasi andis eksponeerimiseks Indrek Laul, kes soetas selle antikvariaadist.

Artur Lemba (1885-1963) oli hinnatud pianist, pedagoog ja helilooja. 1908. aastal lõpetas ta väga edukalt Peterburi konservatooriumi, pälvides väikese kuldmedali klaveri- ja suure hõbemedali kompositsioonierialal ning lisaks autasustati teda A. Rubinsteini preemiaga, milleks oli kontsertklaver "Schröder". Konservatooriumi lõpuaktusel esitas Lemba oma esimest klaverikontserti. Aastatel 1920–1921 töötas ta klaveriõppejõuna Tallinna Kõrgemas Muusikakoolis, 1921–1922 Helsingi Muusikakoolis ning 1922–1963 Tallinna Konservatooriumis (1934–1935 ja 1941–1944 klaverikateedri juhataja). Tema õpilaste hulka kuuluvad Elsa Avesson, Olav Roots, Villem Reimann, Veera Lensin, Kirill Raudsepp jt. Lemba sulest on pärit kaks eesti esimest teost omas žanris: ooper "Sabina" (1905) ja Sümfoonia nr. 1 cis-moll (1908).

Heliloojana oli Artur Lemba pigem konservatiivne ega läinud kaasa uuendustega. Talle oli südamelähedane romantiline muusika, eriti Tšaikovski ja Glazunovi teosed. Lemba loomingut iseloomustab klassikalis-romantiline stiil ning lüürilise kallakuga helikeel. Tema kõige tuntumaks teoseks on Klaverikontsert nr. 1 G-duur (1905/1910), mis on saavutanud populaarsuse tänu voolavale muusikale ja meeldejäävatele laululistele teemadele. Ka Lemba kammermuusikateos "Poéme d’amour" ("Armastuse poeem", 1916) viiulile ja klaverile on leidnud kindla koha viiuldajate repertuaaris.

Artur Lemba sai muusikalise alghariduse oma vanemalt vennalt Theodor Lembalt. 1899. aastal astus Lemba oma venna eeskujul Peterburi konservatooriumi, kus ta õppis professor Carl van Arcki, hiljem professor V. Tolstovi ja I. Borovka klaveriklassis, kompositsiooni Nikolai Solovjovi juures ning muusikateoreetilisi aineid Aleksander Ljadovi, Aleksander Glazunovi ja Nikolai Rimski-Korsakovi käe all.

Allikas: Eesti Muusika Infokeskus 2010, www.emic.ee

Artur Lemba autoriõigused kuuluvad Eesti Vabariigile ning neid teostab Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Lemba muusika esitamise soodustamiseks teeb muuseum kogudes olevatest helilooja käsikirjadest digitaalseid koopiaid soodushinnaga.

One Item - One Story

The exhibition is created by the alumni board of Estonian Academy of Music and Theatre together with Estonian Theatre and Music Museum to introduce the work and importance of graduates and professors of the Academy through one object.

The exhibition is located at the library of Estonian Academy of Music and Theatre (Tatari 13, Tallinn).

Designed by Laura Kõiv.

The first exhibit is a crystal vase that belonged to pianist and composer Artur Lemba, gifted to him by colleagues of Tallinn Conservatoire. Engraved on the silver brim of the vase: For Dear Colleague Arthur Lemba. Professor at Tallinn Conservatoire 1908-1928.

Artur Lemba (1885-1963) has composed music in almost every genre, e.g. two symphonies, three overtures, four operas, three cantatas, chamber music for different ensembles and ca 30 choral songs. Lemba’s opera Sabina (1905) and Symphony No. 1 (1908) were the first works in that genre in Estonian music history.

Composer Artur Lemba was rather conservative and did not follow the innovations of musical language. Music of the Romantic Era, in particular works by Tchaikovsky and Glazunov, were very close to his heart. Lemba’s oeuvre is based on the classical-romantic style and is characterized by lyrical musical language. Piano Concerto No. 1 in G major (1905/1910) is the best known among his works; it has received wide popularity due to its flowing music and memorable songful themes. In addition, Poéme d’amour (1916) for violin and piano is well-known piece in the repertoire of the violinists.

Artur Lemba received his primary musical education from his brother Theodor Lemba. In 1899, following the example of his brother, he entered to the St. Petersburg Conservatory where he studied piano with Carl van Arck, Prof. V. Tolstov and I. Borovka, composition with Nikolai Solovyov and music theory under the guidance of Alexander Lyadov, Alexander Glazunov and Nikolai Rimsky-Korsakov. In 1908, he graduated from the conservatory receiving the little gold medal in piano and big silver medal in composition. In addition, he was awarded the Anton Rubinstein prize (piano Scröder). At the graduation ceremony, Lemba performed his Piano Concerto No. 1. In 1910, Artur Lemba participated in Anton Rubinstein Competition for pianists, where he reached among the eight finalists with such pianists like Arthur Rubinstein and Edwin Fischer.

In 1908–1920, Artur Lemba taught piano at the St. Petersburg Conservatory (since 1915 as the professor) and in 1918 he was the leader of the music section of the Education Commissariat in Petrograd.

After living 12 years in St. Petersburg, Artur Lemba returned to Estonia. In 1920–1921, he worked as the piano pedagogue in Tallinn Higher Music School, in 1921–1922, in Helsinki Music School and in 1922–1963, in Tallinn Conservatory (1934–1935 and 1941–1944 the head of the piano department). Among his students, there are Elsa Avesson, Olav Roots, Villem Reimann, Veera Lensin, Kirill Raudsepp and others.

Source: Estonian Music Information Centre 2010, www.emic.ee