Valige kartoteek

eKartoteek sisaldab endas muuseumi kogude loetelu lähtudes muuseumis kasutusel olevast nimistute ja sarjade süsteemist. Nii on võimalik leida esmast infot muusika- ja teatriinimeste isikukogude, teatri- ja muusikaorganisatsioonide kohta. eKartoteek lihtsustab nii muuseumi uurijate kui ka teenindajate tööd, andes kiire ülevaate kogude põhisisust ja tähistusest. Uuendusena saab valikuliselt nimistuid veebis lehistseda. Samas soovitame infootsinguks kasutada ka andmebaasi MuIS, kus infot pidevalt täiendatakse.